Oslo kommune, etat for plan og bygg

«Mitt kulturminne»

Fotokunstprosjekt i samarbeid med Oslo kommune og fire ungdomsskoler i Groruddalen.

Dato

18.10.2022

Arbeid